کودکان اُتیسم دربحران کرونا

کودکان با اختلال طیف اُتیسم در برابر تغییر روتین ها مقاوم هستند و قرنطینه علاوه بر اینکه باعث محرومیت این کودکان از خدمات آموزشی و توانبخشی حضوری مورد نیاز می شود، سبب تغییر روتین ها و در نتیجه افزایش مشکلاتی مانند بیقراری، رفتارهای کلیشه ای و مشکلات رفتاری آنان می شود. در این ویدیو، راهکارهای اطلاعت بیشتر دربارهکودکان اُتیسم دربحران کرونا[…]